నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

5, నవంబర్ 2011, శనివారం

కాలజ్ఞానం - 4

ముప్పైఏళ్ళకొకసారి సామాన్యుడికీ బలమొస్తుంది
ప్రజాభిప్రాయం బలంగా వినిపిస్తుంది
అవినీతిపరుల ఆటలు ఇంతకు ముందులా సాగవు 
అన్నీఉన్నా అధర్మం చతికిలపడుతుంది 
అనుకున్న పనులు కాక 

తాత్కాలికంగా ధర్మం నిద్ర లేస్తుంది
అయితే అందులోనూ 
అధర్మం మిలితమయ్యే ఉంటుంది  
కలిలో ఇంతకంటే ఏ ఆశించగలం?
శని ప్రతినిధి కళ్ళు తెరుస్తాడు 
ఎంతమంది ఎదురున్నా 
అతనికి వెనకడుగు ఉండదు