“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

17, మార్చి 2022, గురువారం

బుజ్జిపాప తత్త్వాలు - 5 ( హిజాబ్ గొడవ)

మతం గురించి మాట్లాడే

హక్కు కోర్టుకెక్కడిది?

మా చట్టం మాకుంది

అది ఎడారిలో పుట్టింది

ఓ బుజ్జిపాపా !


రాయితీలు బొక్కుతాము

రాజ్యాంగపు హక్కంటాము

ఈ దేశపు ఆత్మతోటి

ఎప్పటికీ కలువబోము

ఓ బుజ్జిపాపా !


యూనిఫాము వేసుకోము

జాతీయగీతం పాడబోము

కోర్టు తీర్పు పాటించము

మేమెడారి మనుషులం

ఓ బుజ్జిపాపా !


ఆడదాన్ని బ్రతకనీము

బ్రతికినా ఎదగనీము

పిల్లలయంత్రం లాగా

పవిత్రంగ చూస్తాము

ఓ బుజ్జిపాపా !