నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

21, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

మా క్రొత్త పుస్తకం 'శ్రీ జాబాల దర్శనోపనిషత్' E Book ఈరోజు విడుదలైందిపంచవటి ప్రచురణల నుంచి ఆరవ E Book గా 'శ్రీ జాబాల దర్శనోపనిషత్' ఈ రోజున విడుదలైంది. ఈ పుస్తకం కూడా యధావిధిగా pustakam.org నుండి లభిస్తుంది.

దత్తాత్రేయులవారు మహాయోగి, మహాజ్ఞాని. అవతార మూర్తియగు పరశురామునకే ఈయన గురువు. తన శిష్యుడగు సాంకృతికి ఈయన ఉపదేశించిన అనేక యోగరహస్యములు దీనిలో కలవు. 

ఇది సామవేదమునకు చెందిన యోగోపనిషత్తు. ఉపనిషత్తులు సాధారణముగా జ్ఞానభాండాగారములుగా ఉంటాయి. వాటి మధ్యలోనున్న కొన్ని యోగోపనిషత్తులలో ఇదీ ఒకటి. ఈ రోజున దీని "ఈ-బుక్" ను విడుదల చేస్తున్నాను. మా ప్రచురణల నుండి వస్తున్న అమూల్య రత్నములలో ఇదీ ఒకటి. త్వరలోనే దీని ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ విడుదల అవుతుంది. దానివెంట వీటి ప్రింట్ పుస్తకములూ వస్తాయి.

దత్తాత్రేయుల వారి అనుగ్రహంతోనే పదిరోజులలో ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాయడం సాధ్యమైందని భావిస్తున్నాను. అతి తక్కువ కాలంలో ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయడంలో ఎంతో సహాయపడిన నా అమెరికా శిష్యురాళ్ళకు ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను.

మా పుస్తకములను నిరంతరం ఆదరిస్తున్న పాఠకులకు నా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు.