“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

2, జూన్ 2018, శనివారం

శవసాధన ఎలా చెయ్యాలి?

ప్రపంచంలో రకరకాలైన మనుషులుంటారు. వాళ్లకు వింతవింత కోరికలుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కూడా దీనికి మినహాయింపేమీ కాదు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నన్ని వెర్రిపోకడలు మామూలు ప్రపంచంలో కూడా ఉండవు. ఇంకో నిజం ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మికంలోకి అడుగుపెట్టినవారిలో ఎక్కువమంది 'మెంటల్ పేషంట్లు' ఉంటారు. అంటే, మానసిక స్థిరత్వం లేనివాళ్ళే ఉంటారు. వీరిలో చాలామంది హిస్టీరియాతో బాధపడేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే, మాయలు మంత్రాలూ మహిమలు ఆశించేవాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళు నమ్మినదే నిజమని ఇలాంటి వాళ్ళు భ్రమిస్తారు గాని, మనం నిజం చెబితే వీళ్ళకు రుచించదు.

అలాంటి వాళ్ళలో ఒకాయన నాకీ మధ్యన ఫోన్ చేశాడు.

పరిచయాలయ్యాక అసలు విషయం మీద సంభాషణ మొదలైంది.

'మీ 'శ్రీవిద్యా రహస్యం' పుస్తకం నేను చదివాను. అందులో ఒక విషయం నన్ను బాగా ఆకర్షించింది. దాని గురించి వివరాలు నాకు కావాలి.' అన్నాడు.

'చెప్పండి' అన్నాను.

'అందులో ఒకచోట మీరు ' శివరాత్రి సమయంలో శవసాధన చేశానని వ్రాశారు'. గుర్తుందా?' అన్నాడు.

'నేను వ్రాసినవి నేనే మర్చిపోయే స్థితికి ఇంకా రాలేదు. ఇకముందు వస్తానేమో చెప్పలేను' అన్నాను.

'అదే అడుగుతున్నాను. శవసాధన ఎలా చెయ్యాలో ఆ వివరాలు నాకు కావాలి.' అన్నాడు.

'ఆ పుస్తకం మొత్తం మీద మీకు నచ్చింది అదొక్కటేనా?' అడిగాను.

'అంటే, మిగిలినవి కూడా నచ్చాయి. కానీ అది నేను చెయ్యాలని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను' అన్నాడు.

'ఎందుకో?' అన్నాను.

'నాకు శక్తులు కావాలి. ఆ సాధనతో శక్తులు త్వరగా వస్తాయని విన్నాను.' అన్నాడు.

'మీకింతకు ముందు ఏదైనా మంత్రసాధన అలవాటుందా?' అడిగాను.

'ఉంది. కొన్ని కోయమంత్రాలు కొంతమంది దగ్గర నేర్చుకున్నాను.' అన్నాడు.

హైదరాబాద్ లో, తెలంగాణాలో ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. సమ్మక్క సారలక్క కోయలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. వీరిని నమ్మి కొంతమంది ఇలా తయారౌతూ ఉంటారు.  వీళ్ళకు చీప్ ట్రిక్స్ కావాలిగాని జీవితంలో ఔన్నత్యాన్ని ఇచ్చే నిజమైన మంత్రసాధనను వీళ్ళు ఆచరించలేరు.

'సరే ! నేర్పిస్తాను. కానీ ఒక్క కండిషన్'. అన్నాను.

'ఏంటో చెప్పండి'.

'శవాన్ని మీరే తెచ్చుకోవాలి' అన్నాను.

'అదే సమస్యగా ఉంది. బయటకు తెలిస్తే పోలీస్ కేసౌతుంది. అందుకే భయపడుతున్నాం' అన్నాడు.

'మరెలా చేద్దామని మీ ఉద్దేశ్యం?' అన్నాను.

'మీరే అరేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా? డబ్బు మేం ఇచ్చేస్తాం' అన్నాడు.

'ఓకె అలాగే. ఇరవై లక్షలౌతుంది.' అన్నా.

'అమ్మో. అంతా? అంతెందుకు? ఇక్కడ మాకు తెల్సిన మెడికల్ కాలేజివాళ్ళున్నారు. ఒక లక్షలో పని అయిపోతుందని వాళ్ళు చెప్పారు' అన్నాడు.

'మరైతే అక్కడే చేసుకోండి. నా దగ్గరకు రావడం ఎందుకు?' అన్నా.

'అంటే. వాళ్ళ ల్యాబ్ కు మనం వెళ్ళాలి. బయటకు ఇవ్వరు. సాధన ఎలా చెయ్యాలో మాకు తెలియదు కదా? పోనీ మీరు హైదరాబాద్ వస్తారా? ఖర్చులన్నీ మేం పెట్టుకుంటాం?' అన్నాడు.

'సాధన అనేది ల్యాబుల్లో, హోటళ్ళలో, సినిమా హాళ్ళల్లో చేసేది కాదు. దానికి కొన్ని కొన్ని స్థలాలుంటాయి. వాటిల్లోనే చెయ్యాలి' అన్నాను.

'పోనీ మీరెలా చేసారో చెప్పండి. అదే పద్ధతిలో మేమూ వెళతాం' అన్నాడు.

'నేను చేసినట్లు మీరు చెయ్యలేరు. పైగా, నేనెలా చేశానో మీకు చెప్పవలసిన పని నాకు లేదు. అది మీకనవసరం.' అన్నాను.

'పోనీ ఎలా చెయ్యాలో మమ్మల్ని గైడ్ చెయ్యండి. ప్లీజ్. మీరు శవాన్ని ఎక్కడనుంచి తెచ్చుకున్నారు? చెప్పండి. మేమూ అక్కడే ట్రై చేస్తాం.' అడిగాడు.

'నేనే పెద్ద శవాన్ని. ఇంకో శవం నాకెందుకు?' అన్నాను.

అతను షాకయ్యాడు.

'అదేంటి సార్. అలాగంటారు. మాకు తెలీకే కదా అడుగుతున్నాం. దయచేసి మాకర్ధంయ్యేలా చెప్పండి ప్లీజ్' - మళ్ళీ అడిగాడు.

పాపం ఇంతగా భంగపడుతున్నాడని ఇలా వివరించి చెప్పాను.

'చూడండి. శవసాధన అంటే అదేదో బూచి కాదు. చాలా సింపుల్. చెప్తా వినండి. మనమందరమూ శవాలమే. ప్రాణం లేని మనుషులే శవాలు కారు. మనమూ శవాలమే. మనం బ్రతికున్న శవాలం. వాళ్ళు చచ్చిన శవాలు అంతే తేడా. కనుక మీరు చేసే ఏ రకమైన సాధనైనా శవసాధన క్రిందకే వస్తుంది. మీరు రోజూ చేసే పూజ కూడా శవపూజే. అంటే శవానికి చేస్తున్న పూజ కాదు. శవం చేస్తున్న పూజ. ఎందుకంటే మనలో ఎవరిలోనూ నిజమైన దైవచైతన్యం ఉండదు కనుక మనం జీవంలేని కట్టెలతో సమానమే.మనం చేసేది శవపూజే. శివపూజ కాదు. ఈ ప్రపంచంలో ఒక్క జ్ఞాని మాత్రమే జీవంతో ఉన్నవాడు. మిగతా అందరూ శవాలే. ఎందుకంటే అతనిలో మాత్రమే దివ్యచైతన్యం తొణికిసలాడుతూ ఉంటుంది. మనందరిలో కుళ్ళూ కుత్సితాలూ కోరికలూ తప్ప ఇంకేం ఉండవు. కనుక మనం శవాలమే. మనం చేసే ఏ సాధనైనా శవసాధనే.

కనుక ఇంతమాత్రం దానికోసం, అర్ధరాత్రి పూట మెడికల్ ల్యాబ్ లకు వెళ్లి, శవాలను తెచ్చుకోవడం, ఆ క్రమంలో పోలీసులకు దొరికిపోవడం ఇలాంటి చెత్త పనులు చెయ్యకండి. అవి నేరాలు. సాధకులు నేరస్తులుగా మారకూడదు. నీతిగా బ్రతకాలి.

శవసాధన కోసం వేరే శవం అక్కర్లేదు. నువ్వే ఒక శవానివి. నువ్వు చేసే ఏ సాధనైనా శవసాధనే. ఇదే నా మార్గం. కనుక మీరు నా దగ్గరకు రానవసరం లేదు. శవాన్ని తెచ్చుకోనవసరం లేదు. మీరున్నచోటే శవంలా కళ్ళుమూసుకుని కూచోండి. మీ మనస్సుకూ, మీ రాగద్వేషాలకూ, మీ అసూయకూ, మీ భయాలకూ, మీ కుళ్ళు మనస్తత్వాలకూ అతీతంగా వెళ్ళండి. చలనం లేని ఒక శవంగా మారండి. అదే శవసాధన.' అన్నాను నవ్వుతూ.

'అదేంటి సార్. కొత్తగా ఉండే ఈ కాన్సెప్ట్?' అన్నాడు.

'కొత్తదేమీ కాదు. పాతదే. మీకు తెలియదు అంతే. ఇదే అసలైన తంత్రం. నువ్వే శవంలా మారాలి. అంటే నీ ఆలోచనలు ఆగిపోవాలి. నీ శ్వాస ఆగిపోవాలి. నీ గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోవాలి. నువ్వు సమాధి స్థితిలోకి ప్రవేశించాలి. అంటే ఏమిటి? నువ్వే ఒక శవంలా మారాలి. అదే నిజమైన శవసాధన' అన్నాను.

'మాక్కావాల్సింది ఇది కాదు సార్. శవంతో చేసే సాధన మాక్కావాలి' అన్నాడతను.

'సరే అలాగే. వెతుక్కోండి. తెలంగాణా అడవుల్లో మీక్కావాల్సిన అనాగరిక కొండజాతి మంత్రగాళ్ళు దొరుకుతారు. మీకు బాగా డబ్బులు వదిలిస్తారు. వదిలించుకుని మోసపోయే ఖర్మ మీకుంటే నేనేం చెయ్యగలను. గో అహెడ్'. అన్నాను.

'ధాంక్స్' అని పోన్ పెట్టేశాడు ఆ వ్యక్తి.

మంచి చెబితే ఎవరు వింటారు? భ్రమల్లో బ్రతికేవారికి సత్యం ఎలా అర్ధమౌతుంది? ఏవో సినిమాలు చూచి, లేదా ఏవో పుస్తకాలు చదివి. లేదా ఎవరో చెప్పిన మాయమాటలు విని ఇలాంటివాళ్ళు ఏవేవో ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. సత్యం చెబితే మాత్రం ఎవరూ నమ్మరు. ఈ లోకం ఇంతే.

ఇలాంటి వాళ్ళతో మనకనవసరం. మన దారిలో నడిచే వాళ్ళే మనకు కావాలిగాని ఇలాంటి చవకబారు 'మాస్' గాళ్ళు మనకక్కర్లేదు.

'గుడ్ రిడెన్స్' అనుకున్నా.