నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

29, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

ఆశారాం బాపూ జాతకం

నా బ్లాగును గత పదేళ్ళ నుంచీ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతుంటే మీకొక నైపుణ్యం ఇప్పటికి వచ్చేసి ఉంటుంది. అదేంటంటే - ఒక జాతకాన్ని మీరంతట మీరే చెప్పగలుగుతారు. ఒకరు పుట్టిన సమయం లేకున్నా సరే, జస్ట్ జననతేదీ ఉంటే చాలు, అతని జాతకాన్ని చాలావరకూ చదవవచ్చు అనేది మీరీ పాటికి నా పోస్టులను బట్టి గ్రహించే ఉంటారు. ఒకరి జననతేదీ మనకు తెలిస్తే చాలు అతని కేరెక్టర్ ఎలాంటిదో అతి తేలికగా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతం ఇస్తున్నది ఆశారాం బాపూ జాతకం. ఈయన 17-4-1941 న పాకిస్తాన్లో పుట్టాడు. ఇతని జాతకంలోని గ్రహయోగాలను బట్టి ఇతను నిజంగా రేపులు చేసి ఉంటాడా లేదా నేను చెప్పనక్కరలేదు. మీరే చెప్పండి మరి !!ఈ జాతకాన్ని అర్ధమయ్యేలా చేసే గ్రహయోగాలు ఇవీ !

లగ్నాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోకండి. ఎందుకంటే జననసమయం తెలియదు గనుక.

సూర్యుడు, కుజుల ఉచ్చస్థితి.
బుధుడు నీచస్థితి.
నీచబుధునితో కలసి గురువును సూచిస్తున్న కేతువు.
నీచశనితో కలసి ఉన్న శుక్రుడు.
పూర్తిగా అస్తంగతుడైన శుక్రుడు.
అక్కడే ఉన్న గురువు.
చంద్రుని నుంచి పంచమంలో రవి, బలహీనశుక్ర, నీచశని, గురువులు.

లోతైన విశ్లేషణలోకి పోకుండా పైపైన గ్రహాల  స్థితులు మాత్రం ఇచ్చాను. అర్ధం చేసుకుంటే ఇవి చాలు ! 

మరి అర్ధమైందా విషయం ?