నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

కాలజ్ఞానం - 16

వాహనాలు రిపెర్లతో చికాకు పుట్టిస్తాయి
నటులకు కళాకారులకు సాహితీవేత్తలకు 
చెడుకాలంతో చుక్కెదురౌతుంది
ఒక ఆధ్యాత్మిక నేతకు గండం పొంచి ఉంది 
మేధావుల గోడు ఎవరికీ పట్టదు

అంతా తానే అని భావించే మనిషి 
తానొక అణువుననే సత్యం గ్రహించాలి
విశాల విశ్వపు కధలో తనదొక 
చిన్నపాత్ర మాత్రమేనని గుర్తించాలి