నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

26, జులై 2010, సోమవారం

"పంచవటి"- కొత్త గ్రూప్ మొదలైంది

మిత్రులారా.
"పంచవటి" పేరుతో కొత్త గ్రూప్ మొదలైంది. అదికూడా భారతజాతికి పరమగురువైన వ్యాసభగవానుని ఆరాధనా పుణ్యదినం అయిన గురుపూర్ణిమ (25-7-2010) రోజునే.

అనేకమంది మిత్రులు చాలా పేర్లు సూచించారు. అవన్నీ వాటి వాటి కోణాలలో బాగానే ఉన్నాయి. కాని మనం ఈ గ్రూపులో చర్చించబోయే విషయాలన్నిటినీ అవి ప్రతిబింబించటానికి వీలుగా ర్రూప్ పేరును "పంచవటి" అని పెట్టాను.

పంచవటి మహా పుణ్య స్థలి. శ్రీరామకృష్ణుని దివ్యసాధనలకు, దివ్యానుభవాలకు అది వేదిక, మౌన సాక్షి. అక్కడ సమస్త మతాలూ, యోగాలూ,తంత్రాలూ, సాధనా విధానాలూ సామరస్యంగా మిళితమైనాయి. అలౌకికానుభవాలు ఆవిష్కరించబడ్డాయి. అతీత శక్తులు దిగివచ్చి దర్శనమిచ్చాయి. అద్భుతాలు రోజువారీ సంఘటనల లాగా జరిగాయి. వివేకానందునివంటి మహనీయులు అక్కడనే రూపుదిద్దుకున్నారు.

అంతేకాక, నాకు ప్రవేశం ఉన్న అన్ని విద్యలను అయిదు ముఖ్యమైన శాఖలక్రింద అమర్చవచ్చు. ఆ విధంగా చూచినా పంచవటి అన్న పేరు బాగుంది. చాలామంది శ్రీవిద్య అనే పేరు బాగుందన్నారు. శ్రీ అనునది బ్రహ్మ వాచకము. శ్రీవిద్య అనగా బ్రహ్మ విద్య అని వేదము అర్ధం చెప్పింది. తంత్ర సాంప్రదాయం లో శ్రీవిద్యను స్వతంత్ర తంత్రము అని అంటారు. తంత్ర మార్గంలో శ్రీవిద్య అత్యున్నతమైనది. ఆ పేరు నాకు స్వతహాగా బాగా ఇష్టమే అయినప్పటికీ, నేను శ్రీవిద్యోపాసకుడనే అయినప్పటికీ, మన గ్రూపు లో చర్చించబడే విశయాల దృష్ట్యా ఆ పేరు సరిపోదని నాకనిపించింది. కనుక ఆ పేరును పక్కన ఉంచాను. "పంచవటి" అనే పేరును ఖాయం చేశాను.

నా భావాలు నచ్చినవారికి, నాతో రెగులర్ గా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నవారికి ఇన్విటేషన్ పంపుతున్నాను. జాయిన్ కాగలరు. ఇతరులెవరైనా జాయిన్ కాగోరితే, నాకు ఈ మెయిల్ చెయ్యండి. వారికీ స్వాగతం చెబుతాను.