నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

29, మే 2020, శుక్రవారం

కాలజ్ఞానం - 30

నిన్నా ఇవాళా రేపూ ఎల్లుండీ - అనవసరంగా మనస్సులు పాడవడం, మాట తేడాలు రావడం,  గొడవలు జరగడం, అన్నిచోట్లా జరుగుతాయి. మానవసంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. చిలికి చిలికి గాలివానలు అవుతాయి. మనస్పర్ధలు వస్తాయి. సంయమనం అవసరం.

కంప్యూటర్లు పాడవడం, మొబైల్స్ క్రింద పడి పగిలిపోవడం, లేదా గీతలు పడటం జరుగుతాయి. నెట్ వర్క్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. జాగ్రత్త అవసరం.

ప్రయాణాలు చెయ్యవలసి వస్తుంది. వాటిల్లో అనుకోని చికాకులు తలెత్తుతాయి. ముందు చూపు అవసరం.