నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

21, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

మా పుస్తకాలు - శ్రీవిద్యా రహస్యం

మా పంచవటి పబ్లికేషన్స్ నుంచి మొదటి పుస్తకంగా వచ్చినది -  'శ్రీవిద్యా రహస్యం'. ఈ పుస్తకం 28-12-2014 న రిలీజైంది. ఇండియాలోనూ విదేశాలలోనూ ఈ పుస్తకం ఎంతోమంది జిజ్ఞాసువులను కదిలించింది. ఆలోచింపజేసింది. మన సనాతన ధర్మాన్ని సరియైన విధానంలో గ్రహించడానికి ఈ పుస్తకం వేలాదిమందికి ఉపయోగపడింది.

ఇందులో దాదాపు 1400 తెలుగు పద్యాలు, వాటికి సులభమైన తెలుగుభాషలో వివరణా ఉంటాయి.

నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి? మన ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడిన తాత్విక సాధనా రహస్యాలేమిటి? దేవీ ఉపాసనా రహస్యాలేమిటి? వేదము, తంత్రములలో ఉన్న సాధనావిధానాలేమిటి? నిజమైన శ్రీవిద్యోపాసన ఎలా ఉంటుంది? దానిని ఎలా చెయ్యాలి? దానికి కావలసిన అర్హతలేమిటి? దానిని బోధించే గురువులు ఎలా ఉంటారు? ఎలా ఉండాలి? గురుశిష్యులకు ఉండవలసిన అర్హతలేమిటి? మొదలైన అనేక విషయాలపైన సమగ్రమైన సమాచారం ఇందులో పొందు పరచబడింది.

ప్రధమ ముద్రణను దిగ్విజయంగా ముగించుకున్న ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిమాండ్ వల్ల రెండో ముద్రణకు సిద్ధం అవుతోంది.

ఇది google play books నుంచి అందుబాటులో ఉన్నది.