నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

27, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

My Karaoke Songs

Dear readers,

త్వరలో మీకందరికీ ఇంకొక ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నాను.

My Karaoke Songs అనే ట్యాబ్ క్రింద నేను పాడిన కరావోకే పాటలు కొద్ది రోజులలో వరుసగా అప్ లోడ్ చెయ్యబోతున్నాను.

ఇవి హిందీ తెలుగు భాషలలో ఉంటాయి.పాత మెలోడీ పాటలు మాత్రమే ఈ లిస్టులో మీకు కనిపిస్తాయి.ఈ మధ్యకాలంలో వస్తున్న పిచ్చిపిచ్చి పాటలు ఉండవు.

ప్రస్తుతానికి సోలో పాటలు మాత్రమే వస్తున్నాయి.త్వరలో సహగాయనితో కలసి పాడిన డ్యూయెట్స్ కూడా అప్ లోడ్ చెయ్యబడతాయి.అవి కూడా పాత మెలోడీస్ మాత్రమే.

Enjoy.