“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

28, ఫిబ్రవరి 2010, ఆదివారం

చంద్ర యాత్ర గురించి ప్రశ్న శాస్త్రం ఎం చెప్పింది?

ప్రార్ధన

శ్లో|| ఓమ్ ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమ: ||

ప్రశ్న విషయం

గత రెండు టపాల గురించిన విషయాన్ని నిర్థారణగా తేల్చి ఏదో ఒకటి చెపుదామని రోజు సాయంత్రం ముందుగా గాయత్రిమాతను ధ్యానించి, దేవతా స్వరూపాలైన నవగ్రహాలను స్మరించి ప్రశ్న విధానం ద్వారా పరిశీలించాను.

ఆమెరికా వారు అపోలో యాత్రద్వారా చంద్రుని మీద దిగినది నిజమేనా? అనేది ప్రశ్న.

సమయానికి ప్రశ్న కుండలి పైన చూడవచ్చు. జ్యోతిష అభిమానుల కోసం వివరమైన విశ్లేషణ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.

గ్రహ స్థితి

ప్రశ్న సమయానికి గ్రహ స్థితి ఇలా ఉంది.

Lagna=0.51 Kanya Uttara Phalguni-2
Soorya=15.52 Kumbha Satabhisha-3
Chandra=14.16 Simha Purva Phalguni-1
Kuja(vakri)=6.56 Kataka Pushyami-2
Budha=4.19 Kumbha Dhanishta-4
Guru=15.46 Kumbha Satabhisha-3
Sukra=27.21 Kumbha Purvabhadra-3
Sani(vakri)=8.53 Kanya Uttaraphalguni-4
Rahu=24.31 Dhanus Purvashadha-4
Ketu=24.31 Mithuna Punarvasu-2
Gulika=0.36 Tula Chitta-3


లగ్న భావం ఏమి చెబుతున్నది?

మొదటగా, చూడగనే కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించింది లగ్నం. అది కన్యాలగ్నం -51 లో లగ్న సంధిలో పడి ఉంది. కనుక జవాబు "లేదు" అని నెగటివ్ గానే వస్తున్నది.

లగ్నం ఉన్న ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రం లోనే, శని వక్ర స్తితిలో ఉన్నాడు, లగ్నం తో కలసి ఉన్నాడు. కనుక ఇది అబద్దం అని సూచన క్లియర్ గా ఉన్నది.

లగ్నాధిపతి బుధుడు, దూర ప్రయాణ ( నవమ స్థానం) అధిపతి శుక్రునితో కలసి, షష్ఠ స్థానం లో ఉన్నాడు. కనుక లగ్నం= అమెరికా, నవమ స్థానం=దూర ప్రయాణం, షష్ట స్థానం ( స్థిరమైన కుంభ రాశి)= ఖచ్చితంగా జరుగలేదు అని చెబుతున్నది.

కారక గ్రహం ఏమి చెబుతున్నది?


ఆత్మ కారకునిగా శుక్రుడు, నవమాధిపతిగా, ఆకాశ యాన కారకుడగు గురుని పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో నెలకోని ఉండి, గురువు తో కలసి ఉండి తద్వారా, ఆకాశ యాన సంబంధిత, సుదూర ప్రయాణ సంబంధ ప్రశ్న అని సూచిస్తున్నాడు.

అతిముఖ్య గ్రహయుతి ఏమి చెబుతున్నది?

లగ్న+శని రెండూ ఉత్తరా నక్షత్రంలో ఉన్నారు. నక్షత్రాధిపతి అయిన రవి, గురువుతో కలసి తిరిగి అదే షష్ట భావం లో ఉన్నాడు. రవి ఉన్న డిగ్రీలు-15.52 గురువు ఉన్న డిగ్రీలు- 15.46 అనగా ఖచ్చితమైన డిగ్రీ కంజంక్షన్ ఉన్నది. ఇదే ఒక అద్భుతమైన విచిత్రం. రవి రహస్యాలకు నెలవు అయిన ద్వాదశాధిపతి. గురువు చతుర్ధ(సొంత ఇల్లు), మరియు సప్తమ(విదేశం) భావాలకు అధిపతి. వీరిద్దరూ త్రిక భావములలో ఒకటైన షష్ట భావం లో ఒకే డిగ్రీ పైన ఉన్నారు. దీనర్థం ఏమిటో తెలుసా చదువరులూ. అమెరికనులు ఎక్కడికీ పోలేదు, సొంత ఇంట్లోనే ఉండి దూర ప్రయాణం చేసినట్లు లోకాన్ని నమ్మించారు. అని గ్రహ దేవతలు క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాయి.

రాహు కేతువులు ఏమి సూచిస్తున్నారు?

చతుర్ధం (సొంత ఇల్లు) లో ఉన్న రాహువు, నవమాధిపతి (దూర ప్రయాణం) అయిన శుక్రుని పూర్వాషాఢ నక్షత్రం లో కొలువై ఉండి,వీళ్ళు ఎక్కడికీ కదలకుండా అమెరికాలోనే కూచుని దూర ప్రయాణ నాటకం ఆడారు అని చెబుతున్నాడు.

ఆకాశ యాన కారకుడైన గురువు, రహస్య స్థానం అయిన ద్వాదశ అధిపతి రవితో కలసి, పంచమ దృష్టితో తన నక్షత్రమైన పునర్వసులో, కార్య క్రమాన్ని సూచించే దశమ స్థానం లో ఉన్న కేతువును చూస్తున్నాడు. అంటే, కార్యక్రమం అంతా ఒక రహస్య ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగింది అని సూచింప బడుతున్నది.

రాకెట్ విజ్ఞాన కారకుడు ఇంజనీరింగ్ కారకుడు కుజుడు ఏమి చెబుతున్నాడు?

ఇక కుజుని స్థితి చూద్దామా. తృతీయ (దగ్గరి ప్రయాణం) మరియు అష్టమ (అతి రహస్య ప్రణాలికలు) భావాదిపత్యం ఈయనకు వచ్చింది. స్థితిలో లాభ స్థానంలో వక్ర స్థితిలో(retrograde movement) లో ఉన్నాడు. అంటే అందరూ అనుకుంటున్నట్లు చంద్ర యాత్ర అనేది జరుగలేదు. అని స్పష్టం గా తెలుస్తున్నది.

రహస్యాలను పట్టిచ్చే గుళిక గ్రహం ఏమి చెబుతున్నది?

గుళిక గ్రహం 0.36 డిగ్రీలలో తులా రాశి సంధిలో పడి, కుజునిదైన చిత్తా నక్షత్రం లో నెలకొని ఉంది. కుజుడు అష్టమాధిపతిగా రహస్యాలను, తృతీయాధిపతిగా దగ్గరి ప్రయాణాలను చూపిస్తున్నాడు. గుళికుడు వాక్ స్థానం అయిన ద్వితీయంలో నెలకొని ఉన్నాడు. కనుక ఇది అబద్దమ్ అని గుళిక గ్రహం కూడా చూపిస్తున్నది.


ఉద్దేశాలను చూపించే చంద్రుడు ఏమి చెబుతున్నాడు?

మన: కారకుడైన చంద్రుడు రహస్య ద్వాదశ స్థానంలో ఉండి, మొత్తం వ్యవహారంలో రహస్యం ఉంది అని నిరూపిస్తున్నాడు.

విషయాన్ని రూఢిగా చెప్పే ఆరూఢ పదములు ఏమి చెబుతున్నాయి?

లగ్నారూఢం ఏకాదశ స్థానం అయిన కర్కాటకం లో పడి, ఈ ప్రశ్నను చంద్ర సంబంధమైన ప్రశ్నగా సూచిస్తున్నది. ఈ లగ్నారూఢం నుంచి, అతి రహస్యాలను సూచించే అష్టమ స్థానంలో నాలుగు గ్రహాలు కొలువై ఉండటమూ, ఆకాశ యాన కారకుడగు గురువూ, తిరిగి నవమాధిపతిగా అతి దూర ప్రయాణ కారకత్వం కూడా గురువుకే చెందటమూ, అతి రహస్యం బట్టబయలు అన్నట్లు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.

లగ్నారూడం నుంచి లగ్నం తృతీయం అయ్యి, ఈ ప్రశ్నలో జరిగింది దగ్గరి ప్రయాణమే అని ఘంటాపథంగా చెబుతున్నది. దూర ప్రయాణ సూచిక అయిన నవమారూడం లెక్కిద్దామా? నవమం అయిన వృషభ రాశికి అధిపతి యగు శుక్రుడు అక్కణ్ణించి దశమ స్థానంలో ఉన్నాడు. కనుక అక్కణ్ణీంచి దశమం అయిన వృశ్చిక రాశి నవమారూఢం అయింది. ఈ వృశ్చిక రాశి లగ్నాత్ తృతీయ స్థానం (దగ్గరి ప్రయాణం) అయ్యింది. అంటె అందరూ దూర ప్రయాణం అనుకుంటున్నది నిజమ్ కాదు అది దగ్గరి ప్రయాణం మాత్రమే అని ఖచ్చితంగా, రూఢిగా నవమారూఢం చెబుతున్నది. ఇక అనుమానం ఏముంది?

దశలు ఏమి చెబుతున్నాయి?

చివరిగా దశలు చూద్దామా?

వింశోత్తరీ దశ ఏమంటున్నది?

ఈ క్షణంలో వింశోత్తరి దశా విధానం ప్రకారం, శుక్ర/శుక్ర/రాహు/శని/గురు దశ జరుగుతున్నది.

శుక్రుడు= నవమాధిపతిగా దూర ప్రయణానికి సూచకుడు.
రాహువు= చతుర్ధంలో స్థితిని పోంది సొంత ఇంటిని (అమెరికాను) సూచిస్తున్నాడు. నెగటివ్ షేడ్ ఇస్తున్నాడు.
శని= షష్టాధిపతిగా నెగటివ్ షేడ్ ఇస్తున్నాడు.
గురువు= ఆకాశ యాన కారకుడు. చతుర్ధాతిపతిగా సొంత ఇంటిని (అమెరికాను) చూపిస్తున్నాడు.

యోగినీ దశ ఏమంటున్నది?

యోగినీ దశాపరంగా, ప్రస్తుతం శని/శని (ఉల్కా దశ) జరుగుతున్నది. ఆ శని లగ్నంలో, తనకు బద్ద శత్రువైన రవి నక్షత్రంలో, వక్రస్తితిలో కొలువైఉండి ఏం చెబుతున్నాడో ఇంతకు ముందే చెప్పాను.


కనుక దశా సూచన కూడా దూర ప్రయాణం జరుగలెదు, అంతా కలిసి అమెరికాలోనె కూర్చుని నాటకం ఆడారు అన్న పై విశ్లేషణనే సమర్ధిస్తున్నది.

ఈ క్షణం వరకూ, అమెరికా వారు మరీ ఇంత మోసానికి పాల్పడతారా అని నాకూ కొంత అపనమ్మకం ఉండింది. కాని ఈ ప్రశ్న చూచిన తర్వాత, అపోలో చంద్ర యాత్ర ఖచ్చితంగా జరుగలేదు,ఇదంతా బూటకం అని నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నాను.

రుజువులు, నా విశ్లేషణ అరటిపండు వలిచి పెట్టినట్లుగా పైన వివరించాను. జ్యోతిష్యజ్ఞానం ఉన్న పాఠకులు ఎవరైనా నా పై విశ్లేషణలో తప్పులు చూపగలిగితే చాలా సంతోషిస్తాను. మిగతా వారి ఎగతాళి కామెంట్లు యధాప్రకారం డిలీట్ చేస్తాను.

సత్యమేవ జయతే నానృతం.

నిన్న సమయాభావం వల్ల, పూర్తి విశ్లేషణ ఇవ్వలేక హడావుడిగా ఇంకొక పనిమీద బయలుదేరి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అందుకని విశ్లేషణను అర్థాంతరంగా ఆపాను. కనుక ఈ వ్యాసానికి పరిపూర్ణత రాలేదు. ఈ రోజు (1-3-2010) పై ప్రశ్న కుండలికి సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలు కూడా పొందు పరుస్తున్నాను.

ప్రశ్న చక్రములో కీలకమైన అంశములు

౧.లగ్నం సున్నా డిగ్రీలలో ఉండటము. ఇది నెగటివ్ ఆన్సర్ ను ఇస్తుంది.
౨.లగ్న నక్షత్రాధిపతి అయిన రవి ఆరింట గురువుతో డిగ్రీ కంజంక్షన్ లో ఉండటము. దీనికి వివరణ అవసరం.
౩.నీచ (వక్రి) అయిన కుజుడు లాభ స్తితిలో ఉండటము. దీనికి కూడా వివరణ అవసరం.
౪.లగ్నారూఢం నుంచి లగ్నం తృతీయం అవటము. ఇది
దగ్గరి ప్రయాణంకు సూచిక.
౫. లగ్నం నుంచి నవమారూఢం తృతీయం అవటము. ఇది కూడా దగ్గరి ప్రయాణంకు సూచిక.

కేంద్ర స్థానములలోని గ్రహముల స్థితి

ఏ ప్రశ్న కుండలికైనా కేంద్రములలో శుభ గ్రహములు ఉంటే అది సానుకూల జవాబును సూచిస్తుంది. అనుకున్న పని జరుగుతుంది లేదా జరిగింది అని తెలుస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రశ్న కుండలిలో లగ్నం శనితోకలిసి ఉంది. చతుర్ధ కేంద్రం రాహువుతో కలిసి ఉంది. దశమ కేంద్రం కేతువుతో కలిసి ఉంది. ఒక్క సప్తమ కేంద్రం మాత్రమే ఖాళీగా ఉంది. నాలుగు కేంద్రాలలో మూడు పాప గ్రహాక్రాంతములై ఉన్నాయి. కనుక ఈ ప్రశ్నకు జవాబు "కాదు" "లేదు" అనే నకారాత్మక ధోరణిలో సూచింపబడుతున్నది.

పంచమ, నవమ కోణములు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి. కనుక పైన ఇచ్చిన జవాబే తిరిగి పునరావృతం అవుతున్నది.

సంపూర్ణ శుభగ్రహములు అయిన గురు,శుక్రులు త్రిక స్థానమైన షష్టమ రాశిలొ నెలకొని బలహీనులుగా ఉన్నారు. పాప గ్రహములు బలవంతములై, శుభ గ్రహములు బలహీనములైన స్థితి ఈ ప్రశ్న కుండలిలో ఉన్నది. కనుక ఇది నీచమైన కార్యక్రమానికి సూచిక మాత్రమే కాని, తలఎత్తుకోని ధైర్యంగా చేసిన పని ఎంతమాత్రం కాదు.

రాహు,కేతువులు చెప్పిన మరికొన్ని నిజాలు

రాహువు రహస్య వ్యవహారి. పాతాళం అయిన చతుర్ధంలో ఆయన కొలువై ఉండటమ్ ద్వారా, లోతైన రహస్యం చతుర్థ సూచిక, సొంత ఇల్లు, అయిన అమెరికా లోనే రహస్యం దాగుంది అని చూపుతున్నాడు.

కేతువు ప్రబల దశమ కేంద్రంలో స్థితి కలిగి ఉన్నాడు. దశమ కేంద్రం సమాజంలో, ప్రపంచంలో పేరు ప్రఖ్యాతులకు, ఉన్నతమైన దర్జాకు సూచిక. కేతువు కుట్రలకు,కుతంత్రాలకు,రహస్యాలకు కారకుడు. కనుక అమెరికా దేశానికి ఒచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతుల వెనుక
ఉన్నది మోసపూరిత కుట్ర మాత్రమే అని తేలుతున్నది.

వక్రించిన కుజుడు చెప్పిన నిజం

కుజుడు, దగ్గరి ప్రయాణాలకు, రహస్య ప్రమాదకర వ్యవహారాలకు, ఈ ప్రశ్న వరకూ సూచకుడు. సహజ కారకత్వ పరంగా రాకెట్ విజ్ఞానానికి, ఇంజనీరింగ్ కు సూచకుడు. ఇతడు వక్ర స్థితిలో ఉండి లాభ స్థానం లో ఉన్నాడు. అనగా -- ఖ్యాతి అనే లాభం ఎలా కలిగింది అన్న దాన్ని విప్పి చెబుతూ వారు రాకెట్ ప్రయోగాలు చెస్తె చెసి ఉండవచ్చు, కాని ప్రస్తుతం మాత్రం దగ్గరి ప్రయాణమే వీరు చెశింది. వీరికి వచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతులు, వక్ర మార్గంలో వచ్చినవె మరియు నీచమైనవి అని చెబుతున్నాడు.

ప్రశ్న జ్ఞానం లో కీలకమైన రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ఏమి చెబుతున్నాయి?

ప్రశ్నకుండలిలో రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

లగ్నాధిపతి= బుధుడు
లగ్న నక్షత్రాధిపతి=సూర్యుడు
చంద్ర లగ్నాధిపతి= సూర్యుడు
చంద్ర నక్షత్రాధిపతి=పూర్వఫల్గుణి=శుక్రుడు
వారాధిపతి=ఆదివారం=సూర్యుడు
హోరాధిపతి=గురువు

విచిత్రాతి విచిత్రం!!! రూలింగ్ ప్లానెట్స్ గా గ్రహాలు వచ్చాయో చూచారా? రవి,బుధుడు,శుక్రుడు,గురువు అనే నాలుగు గ్రహాలు రూలింగ్ ప్లానేట్స్ అయ్యాయి. ఖచ్చితంగా ఇవే నాలుగు గ్రహాలు ఆరవ ఇంటిలో గుమికూడి ఉండటం కళ్ళఎదుట కనిపిస్తున్న నిజం. ఇదే ప్రశ్నజ్ఞానం లోని అధ్భుత రహస్యాలలో ఒకటి. ఇవన్నీ అక్కల్ట్ పాయింటర్స్. వీటిని డీకోడ్ చెయ్యగలగితే రహస్యం వీడిపోతుంది. కనుక ఈ నాలుగు గ్రహాల కూటమి చాలా ముఖ్యమైన రహస్యాన్ని పట్టిస్తున్నది. అదేమిటో ముందుముందు చూద్ధాం.

ఈ కూటమిలో రవి గురువు ఒకే డిగ్రీమీద ఉండి ఉన్నారు కదా. దీనర్థం పైన వివరించాను. మళ్ళీ చెప్తాను. రవి ద్వాదశాధిపతి, రహస్య కార్యకలాపాలకు సూచకుడు. ఇంకా, సహజ కారకత్వ పరంగా అధికారులకు, రాజులకు సూచకుడు. అనగా నాసా అధికారులకు, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కు సూచకుడు. గురువు ప్రభుత్వం లొని ఉన్నత అధికారులకు, మత నాయకులకు సూచకుడు. వీరిద్దరూ ఒకే డిగ్రీపైన ఉన్న రహస్యం ఏమిటొ చెప్పనా? వారిద్దరూ రాహువు నక్షత్రమైన శతభిషా నక్షత్రం మీద ఉన్నారు. రాహువు రహస్య కుట్రలకు కారకుడు. ఆయన రహస్యంగా వేషం మార్చి దేవతల పంక్తిలో చేరి అమృతాన్ని తాగిన వాడు. అంటే తాను అనుకున్నది సాధించటానికి నీతినియమాలను తుంగలో తొక్కగలడు.

ఈ బాక్ డ్రాప్ లో ఈ గ్రహ కాంబినేషన్ యొక్క అర్థం వివరిస్తాను. అమెరికా ప్రెసిడెంట్+నాసా ఉన్నత అధికారులు కలిసి ఈ డ్రామా ఆడి అమెరికాలో ఏదొ ఎడారిలొ, మంచి నిపుణుడైన సిన్మా డైరెక్టర్ తో సినిమా తీయించి, లోకాన్ని మాయ చెసి, చంద్రుని మీద మొదటిసారి కాలు మోపిన గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు అప్పనంగా సొంతం చెసుకున్నారు. కాని ఈ విజయానికి వారికి ఎంత మాత్రం అర్హత లేదు.

ఇంతె కాదు గురువు యొక్క స్థితివల్ల, ఇందులో మతగురువుల హస్తం (అనగా వాటికన్) కూడా ఉన్నది అన్న దిగ్భ్రాంతిగొలిపే నిజం కూడా వెల్లడి అవుతున్నది. అదెలా సాధ్యం అని అనుమానిస్తున్నారా? ఇటువంటి పెద్ద గ్లోబల్ మోసం చెయ్యటానికి అమెరికా తన గురువైన వాటికన్ పోప్ గారి ఆశీస్సులు తప్పక తీసుకుంటుంది. అమెరికన్ ఫారిన్ పాలసీలో, గ్లోబల్ ప్రోగ్రాములలో, వాటికన్ గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుందన్నది లోకానికి చూచాయగా మాత్రమే తెలిసిన నగ్న సత్యం.

గూఢుపుఠాణిలో తోడుదొంగలున్నారా?

తోడుదొంగలు ఉన్నారు అని పై నాలుగు గ్రహాల కూటమి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నది. ఈ రహస్యం అగ్రరాజ్యాలలో చాలా వాటికి తెలుసు అన్న దిగ్భ్రాంతి గొలిపే నిజం ఇక్కడ వెల్లడి అవుతున్నది. ఆ యా దేశాలు ఏవో కూడా చెప్పమంటారా? వినండి.

నాలుగు గ్రహాల కూటమిలో ఉన్నవి--రవి,బుధ,గురు,శుక్ర గ్రహాలు కదా. ఇక చూడండి.

రవి= రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని నడిపిన బ్రిటన్. ఈ దేశపు కుండలిలో లగ్నంలో ఉచ్చ స్థానాధిపతి రవి అవడం జగమెరిగిన సత్యం.

బుధుడు=లగ్నాదిపతిగా సూచింపబడుతున్న అమెరికా. ఈ దేశపు కుండలిలో లగ్నాధిపతి కూడా బుధుడే కావడం గమనార్హం.

గురువు=వారి మత నాయకుల అధిపతియైన పోప్ గారి వాటికన్ ఉన్నటువంటి ఇటలీ.

శుక్రుడు= విలాసాలకు, ఫేషన్లకు ఆలవాలమైన ప్రాన్స్.

కనుక ఈ రహస్య కుట్రలో భాగస్వాములు ఇటలీ, ప్రాన్స్, అమెరికా మరియు బ్రిటన్ అని తెలుస్తున్నది. అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా. రష్యాకు కూడా ఈ విషయం తెలుసు అన్న నిజాన్ని ఎలా జీర్ణించుకోవాలి? ఇదెలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా? అయితె చదవండి.

లగ్నం అమెరికా అయితే, దాని శత్రువు అయిన ఆరవ ఇల్లు రష్యా. ఆ అధిపతి అయిన శని లగ్నంలో చాలా దగ్గరిగా ఉన్నాడు. లగ్నాధిపతి అయిన బుధుడు ఆరవ ఇంటిలో ఉన్నాడు. దీన్ని జ్యొతిష పరిభాశలో పరివర్తన (Exchange of houses) అంటారు. అనగా నా రహస్యం నువ్వు కాపాడు, నీ రహస్యం నెను కాపాడుతాను. లేదా నాకు నువ్వు సాయం చెయ్యి, నీ రహస్యం నెను బయట పెట్టకుండా ఉంటాను అనే పరస్పర ఒప్పందం సూచితం అవుతున్నది.

అంటే, రష్యా కూడా ఈ రహస్య ప్లానులో భాగస్వామి కాకపోయినా, నోరుమూసుకోని కూర్చునే స్థితికి కుదించబడిన ఒక అల్ప జీవి అని ఈ కాంబినేషన్ తెలియ జేస్తొంది. కాని అతి సమర్ధవంతమైన సంస్థ అయిన రష్యా KGB కి ఈ రహస్యం తెలుసు అని మనకు తెలిసిపోతున్నది. అమెరికా ఏమి ఆశ చూపిందో,ఏం సాయం చెసిందో, తెలిసినా రష్యా నోరు మూసుకుని కూచున్నది. కనుక ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో అగ్ర రాజ్యాల రహస్య కుట్ర ఉన్నది. అంతా కలిసి ప్రజలను వెర్రివెధవల్ని చెసారు అన్నది నిర్వివాదాంశం. ఇందులో వాటికన్ హస్తం ఉండటం మరీ దారుణం!!!

చరిత్రతో వచ్చిన చిక్కె ఇది. అసలు ఏమి జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు. అధికారులు ప్రపంచానికి చెప్పినదే చరిత్ర. అక్బర్ చాలా మంచి వాడు అని చెబితే మనం నమ్ముతాము. ఔరంగజేబు నీచుడు అని చెబితే మనం నమ్ముతాము. కాని అక్బర్ లొ ఉన్న క్రౌర్యం, ఔరంగజేబులో ఉన్న మానవతా కోణాలు మనం నమ్మం. అలాగే గాంధీ చాలా మహాత్ముడు, గాడ్సే దుర్మార్గుడు అంటె లోకం మొత్తమ్ నమ్ముతుంది. కాని నిజానిజాలు అందుకు పూర్తిగా భిన్నం అని మొత్తుకొని చెప్పినా ఎవరూ నమ్మరు.

ఎవరు నమ్మినా నమ్మక పోయినా చరిత్ర నడచిపోతూనే ఉంటుంది. సామాన్యుడు రాజుల, అధికారుల కుట్రలకు బలవుతూనే ఉంటాడు. తప్పుడు చరిత్రను నమ్ముతూ బట్టీ పడుతూనే ఉంటాడు.ఏమి మాయా ప్రపంచం ఇది!!!!

ఇప్పుడు ఈ వ్యాసానికి పరిపూర్ణత వచ్చింది అనిపిస్తున్నది. కనుక ఇంతటితో ఈ వ్యాసం ముగిస్తున్నాను.