“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

2, జులై 2009, గురువారం

జ్యోతిషం సైన్సు కాదు

జ్యోతిషం ఒక శాస్త్రం కాదు అని వాదించే అర్భకులు ఎందఱో నేడు కనిపిస్తారు. ఆయుర్వేదం, హోమియోలు కూడా సైన్సు కాదు అని వాదించేవారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. సరే అవి వైద్య శాస్త్రాలు వాటి గురించి తరువాత వ్రాస్తాను. ప్రస్తుతానికి జ్యోతిషం గురించి మాత్రమె మాట్లాడుకుందాం. నాకు న్యూక్లియర్ సైన్సు తెలియదు కాబట్టిఅది సైన్సు కాదు అని నేను వాదిస్తే అది నా అజ్ఞానాన్ని బయట పెట్టుకోవటమే అవుతుంది. అలాగే శాస్త్రమైనా ఇంతే. జ్యోతిష్యం సైన్సు కాదు. ఇది నేనూ ఒప్పుకుంటాను. వెంటనే తొందరపడి ఒక నిర్ణయానికి రాకండి. ఇది సైన్సు కాదుసూపర్ సైన్సు. నేటి సైన్సుకు అందని ఎన్నో రహస్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి. బహుశా ఇంకొక 100 ఏళ్ళుపరిశోధించినా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉన్న రహస్యాలను సైన్సు కనుక్కోలేదు.

కారణం తెలుసా? దాదాపు 10000 BC లోనే శాస్త్రం లో మన దేశంలో అద్భుతమైన రీసెర్చి జరిగింది. నాడీ గ్రంధాలుజ్యోతిష్యానికి జరిగిన రీసెర్చిలో పుట్టిన అత్యున్నత సాహిత్యం. అంటే PhD స్థాయి పరిశోధనా ఫలితాలే నాడీగ్రంధాలు. కొన్ని వందల కుటుంబాలు తర తరాలుగా శాస్త్రాన్ని మధించి దీని లోతులు కనుక్కున్నాయి. శాస్త్రమైనాదాన్ని శ్రద్ధగా అభ్యాసం చేస్తే, దాని లోతులు కనిపిస్తాయి. అంతే గాని ఏదో నాలుగు ఇంగ్లీషు ముక్కలు నేర్చుకున్నాంగదా అని విమర్శిస్తే మన ప్రాచీన సంపదను మనమే రోడ్డున పెట్టి వేలం వేసుకున్నట్టు ఉంటుంది.
ప్రపంచంలోని ఇతర జాతైనా తన వారసత్వ సంపదని గురించి గర్వం గా చెప్పుకుంటుంది. కాని ప్రపంచం మొత్తం మీద మన సంస్కృతినీ ధర్మాన్నీ శాస్త్రాలనూ సిగ్గు లేకుండా విమర్శించుకునే వాళ్ళం ఒక్క మన భారతీయులే తప్ప ఇంకో జాతి కనిపించదు. ఇది నేను అనే మాట కాదు. ఒక సారి నాకు రైలు ప్రయాణం లో ఒక కెనడియన్ పరిచయంఅయ్యాడు. అతను అన్న మాట ఇది.

అసలు మన ప్రాచీన శాస్త్రాలకు నేటి సైన్సు సర్టిఫికేట్ ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు. సైన్సు ఇంకా శైశవం లో ఉంది. మనశరీరాన్ని గురించి మనకు పూర్తిగా ఇంకా తెలీదు అంటె మీరు నమ్ముతారా? నిద్ర ఎందుకు వస్తుందో సైన్సు ఈనాటికీచెప్పలేకపోతున్నది. మెదడు రహస్యాలు సైన్సుకు ఇంకా తెలీదు. లివర్ కు ఉన్న తనను తానె బాగు చేసుకునే శక్తిఎలా వస్తున్నదో సైన్సుకు తెలీదు. జలుబును నివారించటం సైన్సుకు తెలీదు, కేన్సరు కు మందు లేదు, ఎయిడ్సు కుమందు లేదు. మధ్యలో విచిత్రంగా వస్తున్న వైరల్ జ్వరాలు ఎందుకు వస్తున్నవో సైన్సు చెప్ప లేక పోతున్నది. ఇకమరణం ఎందుకు కలుగుతున్నదో సైన్సు చెప్పలేదు. మరణం తరువాత ఏమి జరుగుతుందో అస్సలే తెలీదు.

పుట్టిన తేది, సమయం, ప్రదేశం మూడు వివరాలతో జెర్మనీ లో ఉన్న మనిషి ఒంటి మీద పుట్టు మచ్చలుఎక్కడున్నాయో మనిషి ముఖం చూడకుండా చెప్పగలిగే శాస్త్రం సైన్సు కాకుండా ఎలా పోతుంది? నమ్మ లేకపోతున్నారా? ఇది నిజం గా జరిగింది. ఐదేళ్ళ క్రితం ఇలాగే నెట్ లో ఒక జర్మన్ యూనివర్సిటీలో గణిత శాస్త్ర ప్రొఫెసర్నాకు మిత్రుడయ్యాడు. ఆయన జ్యోతిష్యం లో బాగా పరిశ్రమ చేసిన వాడు. ఒక సాఫ్ట్ వేరు కూడా వ్రాశాడు. అది నెట్ లోఇప్పటికీ ఉన్నది. ఆయన అనుమతి లేకుండా ఆయన పేరు చెప్పటం భావ్యం కాదు కనుక చెప్పటం లేదు.

ఆయన జాతకాన్ని నేను సరదాగా వ్రాశి ఆయనకు మెయిల్ ఇచ్చాను. రెండురోజుల్లో ఆయన, ఆయన సతీ మణిఇద్దరూ మన మతాన్ని, జ్యోతిష్యం వంటి శాస్త్రాలను ఎంతో మెచ్చుకుంటూ నాకు మెయిల్ ఇచ్చారు. ఇంతా చేస్తే నేనువ్రాసిందేమిటి? నేను వ్రాసిన ఆయన జీవిత వివరాలు పూర్తిగా సరిపోయినవి అలా ఉంచితే, ఆయన ఎడమ తొడ మీదతెనేరంగులో మచ్చలు Birth Marks ఉంటాయి అని నేను వ్రాసాను. అది యధా తధం గా నిజం కావటంతో వాళ్లు బిత్తరపోయి ఇన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో నుంచి మీరు విషయాన్ని ఎలా ఊహించ గలిగారు? అని ప్రశ్నల పరంపరకురిపిస్తూ Oh! It is unbelievable. We have heard a lot about India.Now we are direct witnesses to Her great wisdom. Our salutations to your great country and its ancient wisdom!!! అని మెయిల్ఇచ్చారు.

నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకని? అక్కడేదో నేను చెప్పిన విషయం నిజం అయినందుకు కాదు. ఆయనఒంటి మీద పుట్టు మచ్చలు ఎక్కడున్నా ప్రపంచానికి ఒరిగేదీ లేదు తరిగేదీ లేదు. అది నేను చెప్పినందువల్ల ప్రత్యేకంగా జరిగేదీ లేదు. కాని విధం గా చెప్పగల ఒక అద్భుత విజ్ఞానం మన మహర్షులు మనకు అందించారు. వారి యొక్కపరిశ్రమ, తపస్సు, అన్నింటినీ మించి వారి నిస్వార్థత తలపుకు వచ్చి నాకు ఆనందం కలిగింది.

ఎవరు కనిపెట్టారో తెలియని యోగాసనాలకు కూడా పేటెంట్లు తీసుకుని ఆసనం నాది అంటూ వ్యాపారంచేసుకుంటున్న మనకు-- ఎంతెంత అమూల్య విజ్ఞానాన్ని, వారి వారి జీవిత కాల పరిశ్రమనూ కనీసం పేరు కూడాచెప్పకుండా మనకు అందించి వెళ్లి పోయిన వారి నిస్వార్థ జీవితాలకు తేడా స్ఫురించి ప్రాచీన మహర్షులను స్మరించిచేతులెత్తి నమస్కరించాను.

అన్నింటినీ మించి కనీసం ఒక్క విదేశీ కుటుంబాని కైనా మన దేశం యొక్క ప్రాచీన విద్యల యొక్క గొప్ప తనాన్నిరుజువు చేయగలిగాను అన్న ఆత్మ తృప్తి నాకు కలిగింది. ప్రాచీన ఋషుల రక్తం ఇంకా మన నరాల్లో ప్రవహిస్తున్నది అని నాకు ఆనందం కలిగింది. ఇదీ భారతీయ విజ్ఞానం అంటే. అవును జ్యోతిషం సైన్సు కాదు మరి , అది సూపర్ సైన్సు.