నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

12, జులై 2020, ఆదివారం

' యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ ' ప్రింట్ పుస్తకం విడుదలైంది


ఈరోజు నా 57 వ పుట్టినరోజు.

కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇప్పటివరకూ నేను వ్రాసిన 'ఈ - బుక్స్' ప్రింట్ చేసే పని మొదలైంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొదటగా ' యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ '  ప్రింట్ పుస్తకం ఈరోజు విడుదలైంది. లాక్ డౌన్ తర్వాత పంచవటి నుండి విడుదలౌతున్న మా మొదటి ప్రింట్ పుస్తకం ఇదే. హైదరాబాద్ లో మా ఇంటిలో అతి కొద్దిమంది సమక్షంలో ఈ పుస్తకాన్ని నిరాడంబరంగా విడుదల చేస్తున్నాం.

మిమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించలేదని నిరాశ చెందవద్దని నా మిగతా శిష్యులను కోరుతున్నాను. కరోనా జాగ్రత్తలలో భాగంగా ఈ ఫంక్షన్ పెద్దగా చేయడంలేదు. లాక్ డౌన్ అయిపోయాక మళ్ళీ మన రిట్రీట్స్ యధావిధిగా జరుగుతాయి. అంతవరకు ఓపికపట్టండి.

ఇకమీద, లాక్ డౌన్ సమయంలో నేను వ్రాసిన మిగతా పుస్తకాలన్నీ ప్రింట్ బుక్స్ గా వరుసగా లభిస్తాయి. లభించేది google play books నుంచే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదుగా !