నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, జూన్ 2020, మంగళవారం

'సిద్ధసిద్ధాంత పధ్ధతి' తెలుగు 'ఈ బుక్' విడుదలైందిసిద్ధయోగ సాంప్రదాయానికి పరమగురువైన గోరక్షనాధుడు రచించిన ఈ గ్రంధం వెయ్యి సంవత్సరాల నాటిది. ఇందులో అద్వైతము, గురుతత్త్వము,  తంత్రమార్గము, యోగసాధనా రహస్యములే గాక సిద్ధ యోగ సాంప్రదాయమునకు చెందిన ప్రాచీన భావనలు, దానియొక్క ప్రత్యేకమైన  సాధనా విధానములు వివరించ బడినాయి. సిద్ధుల జీవన్ముక్తికి ప్రతీకగా భావింపబడే 'అవధూతస్థితి' వివరంగా చెప్పబడింది. ఈనాడు శక్తిలేని  కుహనాగురువులు కూడా 'శక్తిపాతం' ఇస్తున్నామని చెబుతూ  ఎక్కడబడితే అక్కడ మేమంటూ  తయారౌతున్నారు.  సిద్ధమార్గంలో  కలిగే అసలైన శక్తిపాతం ఎలా ఉంటుందో ఈ గ్రంధంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. 

మానవజీవితానికి పరిపూర్ణత ఎలా వస్తుంది? దానికి ఏమేం చెయ్యాలి? అనేది మాత్రమే గాక, సృష్టి ఏ విధమైన ప్రణాళికతో జరిగింది అనే విషయాన్ని బ్రహ్మాండం నుండి పిండాండం వరకూ కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది.

‘పంచవటి’ నుండి మరొక్క మహత్తరమైన వేదాంత - యోగగ్రంథమును నా వ్యాఖ్యానముతో వెలువరుస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. ఇది 2020 లో ఇప్పటివరకూ మా సంస్థ నుండి వచ్చిన 13 వ పుస్తకం. లాక్ డౌన్ సయంలో వచ్చిన 11 వ పుస్తకం. మా తక్కిన గ్రంథముల వలెనే ఇది కూడా ముముక్షువులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని మా విశ్వాసం.

యధావిధిగా ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాయడంలో నా శ్రీమతి సరళాదేవి, శిష్యురాళ్ళు అఖిల, శ్రీలలిత, శిష్యులు రాజు, ప్రవీణ్ లు ఎంతో సహాయం చేశారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు, ఆశీస్సులు.ఎప్పటిలాగే, ఇది కూడా google play books నుండి లభిస్తుంది. కొద్ది రోజులలో తెలుగు, ఇంగ్లీషులలో ప్రింట్ పుస్తకంగా వస్తుంది.