నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

8, నవంబర్ 2015, ఆదివారం

Martial Arts Class Photos - (8-11-2015)

ఉదయం 5 కల్లా డాబామీద క్లాస్ మొదలైంది.డాబాపైకి ఎక్కుతున్నప్పుడు ఇంకా బాగా చీకటిగా ఉండి,తూర్పున ఉదయిస్తున్న కన్యారాశిలో ద్వాదశి చంద్రుడూ, ఆపైన ప్రకాశవంతంగా శుక్రుడూ,పక్కనే కుజుడూ, ఇంకా కాస్త పైన సింహరాశిలో గురువూ దర్శనమిచ్చారు.వారితోనే ఉన్న రాహువు కనిపించడు కానీ అక్కడే ఉంటాడు.కనుక డాబా ఎక్కుతున్నప్పుడే ఆ గ్రహదేవతలకందరికీ ప్రణామం గావిస్తూ క్లాసు మొదలుపెట్టాను.ఆ సమయంలో వీరవిద్యలకు అధిపతీ నాకు ఆత్మకారకుడూ అయిన కుజుని హోర నడుస్తూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు అనిపించింది.

8.00 వరకూ డాబా మీదే మర్మవిద్యా విధానాలు అభ్యాసం చేసి,కొంచం ఎండ ఎక్కడంతో క్రిందకు దిగి ఇంట్లోకి వచ్చి అక్కడే మిగతా క్లాసు మధ్యాన్నం 12.30 వరకూ కొనసాగించాము.

మధ్యమధ్యలో మాకందరికీ  మల్టీ గ్రెయిన్ రాగిజావ,బాదంపాలు,డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇచ్చి మాకు నీరసం రాకుండా కాపాడిన శ్రీమతికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.

ఆ విధంగా ఉదయం   5 నుంచీ మధ్యాన్నం 12.30 వరకూ 7.30 గంటలపాటు ఏకధాటిగా సాగిన మొదటి వీరవిద్యా క్లాస్ జయప్రదంగా ముగిసింది.నెలకు కనీసం ఒక క్లాస్ ఈ విధంగా చేద్దామన్న నిర్ణయంతో ఈ క్లాసు ముగిసింది.ఇప్పుడు నేర్పించిన టెక్నిక్స్ ను బాగా అభ్యాసం చేసి తదుపరి క్లాసుకు రావలసిందిగా ఈ అభ్యాసిలను కోరుతున్నాను.

ఈ సందర్భంగా తీసిన కొన్ని ఫోటోలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.