నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

మోహన్ సంతానం గారి కచేరి లింకులు

నిన్నటి పోస్ట్ లో మోహన్ సంతానం గారి కచేరి లింకులు ఇద్దామని ప్రయత్నించినా ఎందుకో అవి పనిచెయ్యలేదు. ఈ లోపల మల్లాది రఘురాం ప్రసాద్ గారు వాటిని 'యూ ట్యూబు'కు ఎక్కించారు. వారికి నా ధన్యవాదాలు. ఆ లింకులు ఇక్కడ చూడండి. కీర్తనల మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించి ఆనందించండి.

గిరిరాజసుత తనయ 

పవనజ స్తుతిపాత్ర పావనచరితా

ఎందఱో మహానుభావులు

నిధి చాల సుఖమా

నెనరుంచినాను

విడజాలదురా నా మనసు

సీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీరాముడు మాతండ్రి

రామరామ నీవారము వేగ రారా

ఆవర్తనం

మంగళం