నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

17, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

కాలజ్ఞానం -15

సప్తమిలోపు కదుల్తాయి పీఠాలు 
ప్రజాగ్రహం ముందు తలవంచాలి చీకటిరాజులు 
దశమీ ఏకాదశి చేస్తాయి విచిత్రాలు
మసకబారునింక మహిళా ప్రతిష్టలు

కళ్ళుతెరిచిన ధర్మం నోరుమూసుకోక తప్పదు 
అన్యాయపు పంచన తలదాచుకోక తప్పదు
ప్రజలే అవినీతిపరులైతే ఇంకేం చెయ్యగలం మనం?
ప్రకృతే కన్నుతెరిస్తే తప్పదుగా జనహననం?

ఎన్ని గొంతులు నినదించినా ఎన్ని చేతులు ప్రశ్నించినా
బానిసలకెలా వస్తుంది విముక్తి? పేడిజాతికెలా వస్తుంది శక్తి?
దోచుకోబడటం గొప్పనుకుంటే జనం
అమ్ముడుపోవడమే నీతనుకుంటే జనం   
అలాంటి దేశంలో ఎన్నున్నా ఏం ప్రయోజనం?