'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Ye Parda Hata Do - Ek Phool Do Maali

Ek Phool Do Maali సినిమాలోని ఈ పాటను సోనియా, నేనూ పాడగా ఇక్కడ వినండి.