'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Vaana Vaana Velluvaaye - GangLeader

Gang Leader సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేనూ పాడగా ఇక్కడ వినండి.