'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Tumhe Yaad Hoga - Satta Bazar

Satta Bazar అనే సినిమాలోని ఈ పాటను నీతూ, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.