'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Tum Ye Kaise Juda Ho Gaye - :Love is Blind

Love is Blind Album లో జగ్జీత్ సింగ్ పాడిన ఈ ఘజల్ ను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.