'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Sarjo Tera Chakraye - Pyasa

Pyasa సినిమాలో మహమ్మద్ రఫీ ఆలపించిన ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.