'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Roop Tera Mastana - Aradhana

Aradhana సినిమాలోని ఈ సుమధుర గీతాన్ని నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.