'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Jane Kaha Mera Jigar Gaya Ji - Mr & Mrs 55

Mr & Mrs 55 అనే సినిమాలోని ఈ సుమధుర గీతాన్ని సంధ్యగారు నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.