'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Chura Liya Hai Tumne Jo - Yadon Ki Baarat

Yaadon Ki Baarat సినిమాలోని ఈ సుమధుర గీతాన్ని రోసీ, నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.