'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

కోవెల ఎరుగని దేవుడు కలడని - తిక్కశంకరయ్య

తిక్క శంకరయ్య సినిమాలోని ఈ సుమధుర గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.