'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

రాశాను ప్రేమలేఖలెన్నో - శ్రీదేవి

శ్రీదేవి చిత్రంలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.