'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

నీటిలోనా నింగిలోనా - వివాహబంధం

వివాహ బంధం సినిమాలో భానుమతి, పీబీ శ్రీనివాస్ లు ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.