'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Ye Mera Deewanapan Hai - Yahudi

1958 లో వచ్చిన Yahudi అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.