'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Ye Kya Hua Kaise Hua - Amar Prem

1972 లో వచ్చిన Amar Prem అనే చిత్రంలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన Ye Kya Hua Kaise Hua అనే ఈ పాటను నేనాలపించాను.