'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Ye Dil Deewana Hai - Ishq Par Zor Nahi

1970 లో వచ్చిన Ishq Par Zor Nahi అనే చిత్రంలోని Ye Dil Deewana Hai అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం, నేను పాడాము. వినండి.