'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Tumne Mujhe Dekha - Teesri Manzil

Tumne Mujhe Dekha అనే ఈ పాట Teesri Manzil అనే సినిమాలోది. సోనియా సాలిగ్రాం తో కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.