'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

Tere Bheege Badan Ki - Mehdi Hassan

Mehdi Hassan అద్భుతంగా పాడిన ఈ పాటను నేను శ్రీలలిత ఆలపించాము. వినండి.