'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

నవ్వవే నా చెలీ - SPB, Vasantha

నవ్వవే నా చెలీ అంటూ SPB, Vasantha లు సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి రత్న, నేను కలసి Smule లో పాడాము, ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

నవ్వవే నా చెలీ