'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Shaam E Gham Ki Kasam - Footpath

1953 లో వచ్చిన Footpath అనే చిత్రంలో తలత్ మెహమూద్ పాడిన 'Shaam E Gham Ki Kasam' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.