'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Sama Hai Suhana Suhana - Ghar Ghar Ki Kahani

Ghar ghar ki kahani అనే సినిమాలోని Sama Hai Suhana Suhana అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం తో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.