'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Saas Ki Zaroorat Hai Jaise - Aashiqi

1990 లో వచ్చిన మ్యూజికల్ హిట్ సినిమా Aashiqi నుంచి కుమార్ సానూ పాడిన 'Saas Ki Zaroorat Hai Jaise' అనే పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.