'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Rafta Rafta Woh Meri - Mehdi Hassan

గంధర్వ గాయకుడు మెహదీ హసన్ పాడిన ఈ అమర గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి.