'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

Raat Khamosh Hai - Jagjit Singh

జగ్జీత్ సింగ్ పాడిన ఈ సుమధుర ఘజల్ గీతాన్ని నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.