'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

Pukarta Chala Hu Mai - Mere Sanam

1965 లో వచ్చిన Mere Sanam అనే చిత్రంలో రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

Pukarta Chala Hu Mai