'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Phir Wohi Shaam - Alam Ara

1931 లో వచ్చిన Alam Ara అనే సినిమాలో తలత్ మెహమూద్ ఆలపించిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.