'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

Neela Aasmaan So Gaya - Silsila

1981 లో వచ్చిన Silsila అనే చిత్రంలో లతా మంగేష్కర్, నితిన్ ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.