'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Na Tum Hame Jaano - Baat Ek Raat Ki

1962 లో వచ్చిన Baat Ek Raat Ki అనే సినిమాలో హేమంత్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.