'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

21, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

Mujhe Duniya Walo - Leader

1964 లో వచ్చిన Leader అనే సినిమాలో మహమ్మద్ రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.