'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Lag Ja Gale Ke Phir Ye - Wo Kaun Thi

1964 లో వచ్చిన Wo Kaun Thi అనే సినిమాలో లతా మంగేష్కర్ ఆలపించిన ఈ పాటను కల్పనా నిర్వాన్ నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి.