'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Kiska Rasta Dekhe - Kishore Kumar

1973 లో విడుదలైన Joshila అనే చిత్రంలోనుంచి Kiska Rasta Dekhe అంటూ Kishore Kumar పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.