'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Kaha Tak Ye Man Me - Baton Baton Me

1979 లో వచ్చిన Baton Baton Me అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను అనామిక, నేను ఆలపించాము. వినండి.