'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Jhuki Jhuki Si Nazar - Ardh

Jhuki Jhuki Si Nazar అనే ఈ సుమధుర గీతం Ardh అనే సినిమాలోది. ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.