'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Je Hum Tum Chori Se - Dharti Kahe Pukar Ke

Dharti Kahe Pukar Ke (1969) అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి భువనేశ్వరి కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.