'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Javu Kaha Bataye Dil - Choti Bahen

1959 లో వచ్చిన Choti Bahen అనే చిత్రంలో ముకేష్ పాడిన Javu Kaha Bataye Dil అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.